Frost Byte LAN

Frost Byte LAN

Molnteknik

Alla som äger en smartphone, dator eller surfplatta vet att man allt mer lagrar saker i ”molnet”, vilket gör innehållet tillgängligt för alla enheter, oavsett var man har sparat det. Det finns helt klart fördelar med att använda molnteknik på framför allt mobiltelefoner och surfplattor, som människor idag tenderar att byta och uppgradera ofta. Att överföra sitt gamla innehåll till sin nya enhet blir betydligt enklare när allt finns i molnet, men just detta faktum är också teknikens nackdel – tillgängligheten. Användningen av molntjänster har ökat markant de senaste åren eftersom man kan nå ett brett utbud av tjänster utan att behöva ladda ned någon programvara. Med den ökade användningen har man dock också märkt av molnteknikens baksida, säkerhetsbristerna. E-posttjänster, fillagring som Dropbox och Google Drive samt musiktjänsten Soundcloud är några exempel på stora tjänster inom molnteknik, med servrar som besitter en oerhörd kapacitet likväl som en enorm mängd data. Att denna data skyddas är av yttersta vikt för användaren som på egen hand inte har någon möjlighet att skydda den från stöld eller intrång. När man inte längre sparar filerna på separata hårddiskar eller liknande blir användaren helt beroende av att det företag som förser användarna med molntjänsten faktiskt tar säkerheten på allvar och ligger i framkant vad gäller internetsäkerhet.

Molnteknik som spelplattform

Bortsett från vad enskilda molntjänster gör för stora företag har också tekniken helt legat till grund för ett nytt konsumtionsmönster vilket företag som Spotify och Netflix har tjänat på. En bransch där molnteknik än så länge bara delvis har inkorporerats är spelbranschen där vi ännu saknar motsvarande plattformar som finns för film, serier och musik. De flesta spel till både konsoler och datorer använder en kombination av hårdvara och molnteknik för att korta ned de annars långa stunderna som spelen tar att ladda. De hinder som just nu ligger i vägen för att utarbeta liknande plattformar för spel är att tekniken ställer höga krav på en stabil och pålitlig internetuppkoppling som ska klara av att överföra större mängder data än vad en serie eller sång kräver. Just nu är fibernätverket under utbyggnad i Sverige, och när detta är helt klart kommer stora förändringar ske för hur vi använder molntekniken. Tänk dig ett bibliotek lika brett som det hos Netflix, fast fyllt av de senaste spelen, med exklusiva titlar och gamla klassiker, alla tillgängliga helt utan nedladdning med bara ett klick. Molntekniken öppnar upp för valfrihet vad gäller både utbud och föredragen spelkonsol, samtidigt som priserna blir lägre när man inte längre behöver producera hårdvara.

Molnteknik som spelplattform

Potentiell utveckling

Det är inte bara för spelbranschen som ett färdigställt fibernätverk kommer att göra stora skillnader, utan även för de redan nämnda lagringstjänsterna, samt effektiviseringen av dataöverföring för privata företag. Tillsammans med ett snabbare 5G-nät betraktas molntekniken vara det som mest kommer påverka hur vi använder våra enheter och kommunicerar inom större grupper i framtiden. Det verkliga problemet uppstår i övergångsperioden vi befinner oss i just nu, då högpresterande bredband ännu inte finns över hela Sverige, och där många som använder tjänsterna inte är medvetna om riskerna som deras lagrade data utsätts för.

Potentiell utveckling