Frost Byte LAN

Frost Byte LAN

Lär dig språk med datorspel

Gillar du att spela datorspel? Grattis, då är du förmodligen bättre på engelska, och eventuellt andra språk, än jämngamla kompisar, till exempel dina klasskamrater. Det har nämligen visat sig, precis som många tidigare har påstått, att datorspelande är ett bra sätt att lära sig språk. De som spelar datorspel är följaktligen generellt bättre på engelska än de som inte spelar. Och det spelar ingen större roll vad man spelar för spel. Så länge man spelar ett spel på ett annat språk än svenska, så kommer språkfärdigheterna att utvecklas.

Och språkkunskap, framför allt kunskap i engelska, är kanske den mest värdefulla kunskap man kan ha i dagens moderna, internationella samhälle där språkande mellan olika nationaliteter blir allt vanligare. Att lära sig bra engelska är att öppna dörrar mot resten av världen, och datorspel är alltså en utmärkt pedagogisk metod för detta ändamål. I den här artikeln ska jag spekulera mer i varför datorspel är ett så effektivt sätt att lära sig språk!

Ungdomar som spelar datorspel är bättre på engelska

Ja, nu har det nämligen visat sig att de som spelar datorspel faktiskt också har bättre kunskaper i engelska än de jämngamla klasskamraterna – trots att de eventuellt lägger ned mindre tid på skolarbete. Språklärande är alltså inte längre att betrakta som ett svepskäl för att spela datorspel. Nu finns det vetenskaplig evidens som styrker detta påstående. Datorspelande är alltså inte längre något att se ned på. Kanske behöver belackarna tänka om – att spela datorspel kan vara både lärorikt och socialt.

Ungdomar som spelar datorspel är bättre på engelska

Datorspel är socialt

Ja, för datorspel nu för tiden är i regel väldigt sociala. Du spelar tillsammans med en rad andra spelare från världens alla länder – och ni måste kommunicera på ett gemensamt engelskt spelspråk. Ni måste faktiskt använda engelska i en social situation för att över huvud taget kunna kommunicera. Det här är väldigt annorlunda från undervisningen vid skolbänken, där inlärningen är begränsad till påhittade situationer.

Datorspel är roligt

Förr i tiden rekommenderade man att resa utomlands för att öva språk – just för att använda språket på riktigt. För att komma loss från den ostimulerande och fyrkantiga katederundervisningen i skolan. För att använda språket i verkliga sociala situationer. Det här är exakt vad datorspelen erbjuder – fast hemifrån. Datorspel är en språkresa till flera olika länder samtidigt, där du måste använda engelska för att överleva i spelet.

 

Datorspel är roligt

En annan vanlig pedagogisk devis är att lärande ska vara lustfyllt – man lär sig bäst när man har roligt, med mera. Men lärande vid skolbänken är sällan roligt. Datorspel däremot… Det är helt enkelt roligt att spela, och det gör att språkkunskaperna kommer naturligt. Dessutom blir de som spelar datorspel vana vid att skriva på dator – en färdighet som de kommer att ha nytta av för resten av livet.

Avslutande ord till dig som förälder: har du ett barn som spelar mycket datorspel? Är du orolig över att datorspelandet är något negativt? Kanske är det dags att tänka om. Även om ditt barn hamnar efter med skolarbetet nu, så finns det nämligen hopp. Goda kunskaper i engelska är nyckeln både till att lyckas väl med studierna i flera ämnen vid universitetet och att lyckas bra på ett internationellt jobb.