Frost Byte LAN

Frost Byte LAN

Historien om Azeroth

Namnet Azeroth klingar bekant i de flesta spelentusiasters öron, och de flesta har vid ett eller annat tillfälle besök Blizzards enorma värld och födelseplatsen för orcher, nattalver, dvärgar, troll och goblins, för att nämna några av de många raser som huserar där. Azeroth har varit skådeplats i flera eoner och sett mängder av slag, krig och konflikter där demoner och överjordisk magi har slitit isär och omformat världen flera gånger. Historien om Azeroth är lång och snårig, och om du inte har spelat i från början, kanske du inte har någon uppfattning om hur mycket som hänt i Azeroth redan innan de första besökarna fick ta del av äventyret som blev Warcraft.

Förhistoriska Azeroth

Genom historien har Azeroth genomgått två stora världsomvälvande faser, den första innan själva spelserien startar och den andra relativt nyligen, då den stora Cataclysm ägde rum och förändrade i princip hela världen. Den första stora explosionen på landytan som kallas Azeroth ägde rum tidigt i historien, och brukar kallas the Sundering. Detta var i en tid när planeten var nyfödd och de vandrande titanerna just bestämt sig för att stilla de konflikter som uppstått mellan de aggressiva elementen, och istället etablera the Well of Eternity, en sjö av arkan energi som hjälpte stimulera och öka den skapande kraften. Snart fick planeten liv och nya raser växte fram, varav trollen var bland de första. Det dröjde ett tag, men så småningom splittrades trollen i olika fraktioner, varav Zuldazar, Amani och Gurubashi var de största kungadömena och härskade mer eller mindre oemotsagda över sina domäner. Flera andra mindre kungadömen etablerades i väst, och några svarttroll valde att bosätta sig i grottor under Mount Hyjal. Så småningom skulle dessa troll byta form och bli nattalver, vilka lärde sig behärska den arkana energin från Well of Eternity. Dessa känner vi till som kaldorei, och de blev de första att utmana trollens regerande överhöghet. Drottingen av kaldorei, Azshara, missbrukade dock kraften till att åkalla The Burning Legion, vilket startade ännu ett krig i Azeroth. För att hindra hennes destruktiva framfart och mentala förfall var de stridande alverna tvungna att förstöra Well of Eternity, vilket orsakade den första stora Sundering, som resulterade i att den tidigare sammanhängande kontinenten splittrades i fyra huvudsakliga kontinenter: Kalimdor, Eastern Kingdoms, Northrend och Pandaria.

Moderna Azeroth

Spelar man Warcraft eller World of Warcraft idag känner man igen dessa kontinenter, men vet också att det finns en parallell värld, Outland som man når via en portal, samt the Broken Islands vilka man uppehöll sig vid i senaste WoW-expansionen Legion. Outland, eller Draenor blev hemmavist för de förvisade Burning Legion, och var skådeplats för den andra av WoWs expansioner. Historien om världen i Warcraft är oerhört lång och snårig, och de olika fraktionerna, Alliance och Horde, har vid ett fåtal tillfällen, exempelvis vid Ahn’Qiraj, tvingats samarbeta trots en hel del schismer dem emellan. Isolerade raser och landmassor som skildes från Kalimdor under den första stora Sundering, har återupptäckts successivt av de dominerande folken, och på så sätt kan Azeroth fortsätta att växa så länge det finns karaktärer och konflikter gömda i den oerhört intrikata historien om Azeroth. Vill du veta mer kan du läsa någon av de närmare 40 olika romanerna skrivna i serien, som behandlar allt från gudarnas första steg på planeten till den senaste Burning Legion-invasionen.